Onko yrityksenne brändi oikeasti hyvä? Tämä voi olla haastava kysymys, joten pureudutaanpa tähän vähän tarkemmin.

Wikipedia määrittelee brändin seuraavasti:

”Brändi on tuote tai tuotemerkki, yritys, henkilö tai muu vastaava, jolle on syntynyt tai esimerkiksi markkinoinnin avulla luotu laaja, yleensä myönteinen, tunnettuus… …Brändi on tuotteen tai palvelun sisällön tai identiteetin eräänlainen yhteenveto, joka voi luoda tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä.”

Pohdittuani yleisesti sitä, millä kriteereillä yritys voi oikeasti sanoa omistavansa hyvän brändin, tulin siihen tulokseen, että loppujen lopuksi ainoa validi mittari on yrityksen myynti. Mitä enemmän tulosta brändi tuottaa uusasiakashankinnassa ja asiakasuskollisuudessa, sitä parempi brändi on.

Miten hyvän brändin sitten pystyy tunnistamaan?

Miten siis tunnistaa brändi, joka parantaa yrityksen myyntiä? Brändiviestintä on aina kompromissi, jossa pitää ottaa huomioon asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit.

Brändin pitää siis tukea niitä myyntiargumentteja, joilla yritys tekee kauppaa, mutta samaan aikaan brändin täytyy innostaa työntekijät pistämään parastaan yrityksen ja asiakkaiden eteen ja yhteistyökumppaneidenkin tarpeita tulisi pystyä tyydyttämään, jotta yrityksellä säilyy neuvotteluvalta ja pysytään mielekkäänä kumppanina myös jatkossa.

Hyvän brändin siis tunnistaa siitä, että kauppa käy, yrityksen tavoitteet saavutetaan toistuvasti, työntekijät innostuvat työstään ja muut yritykset haluavat tehdä yrityksen kanssa yhteistyötä.

Jos näissä asioissa olisi kuitenkin parantamisen varaa niin brändäyksellä voi olla suuri vaikutus ihmisten väliseen toimintaan.

Näin rakennat määrätietoisesti parempaa brändiä

Brändissä on kyse kaikesta yrityksen tekemisestä, mutta lopulta ihmisten välinen viestintä on se, missä brändi iskostuu ihmisten mieleen.

Minkälaista viestiä sitten kannattaa viedä eteenpäin ja kuinka se tehdään?

Hyvä brändi siis tukee tukee myyntiargumentteja, joilla yritys tekee kauppaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hyvä brändi viestii asiakkaille niitä asioita joita asiakkaat haluavat kuulla ja tuottaa asiakastarpeiden mukaisia palveluita tai tuotteita.

Kun asiakasviestinnässä otetaan asiakkaan näkökulma oman näkökulman sijaan ykkösprioriteetiksi niin brändiviestintä saadaan yleensä sillä kuntoon.

Työntekijöiden suuntaan brändin täytyy olla innostava ja jotta tähän päästäisiin, täytyy yrityksen yleensä tehdä jotain mielenkiintoista. Jos yritys ei ole mielenkiintoinen, eivät työntekijätkään pysty antamaan parastaan sen tavoitteiden tukemiseksi.

Yrityksen visio, missio ja arvot ovat sisäisen viestinnän kannalta tärkeimpiä työkaluja. Yrityksen sisälle täytyy puhaltaa henki, jossa kaikki seisovat yhteisten asioiden takana. Onnistunut viestintä tukee hengen luomista ja positiivisen yrityskulttuurin syntymistä.

Viestintä yhteistyökumppaneille on monesti se kaikkein vaikein, koska siinä missä asiakasviestintä ja firman sisäinen viestintä usein hoituvat ainakin jollakin tasolla automaationa, kumppaniviestintä vaatii erikseen aktiivisuutta.

Jotta kumppanit saadaan pidettyä mukana kuvioissa ja kumppanuuksia pystytään kehittämään, tarvitaan proaktiivisuuden kohdalla myös lupauksia tulevaisuudesta, eli visioiden myyminen myös yhteistyökumppaneille on hyvin tärkeässä avainasemassa kun puhutaan brändäyksestä.

Kokonaisuuden kannalta kannattaa siis rakentaa brändi siten, että yrityksen kertomat tarinat ja unelmat uppoavat parhaiten asiakkaisiin, työntekijöihin ja yhteistyökumppaneihin. Samalla saattaa vahingossa tulla luotua verkosto, joka innostuneena ruokkii itse itseään ja saa yrityksen loistamaan!

Joonatan Juuri-Oja