HAKUKONEKARTOITUS

Kartoitamme sivustonne nykytilan ja annamme ehdotuksen, kuinka sen näkyvyyttä voidaan parantaa

Hakukoneoptimoinnin avulla annatte palveluitanne etsiville asiakkaille mahdollisuuden löytää yrityksenne. Mallinnamme teille selkeän polun, jonka avulla yrityksenne saadaan näkyviin silloin kun asiakas etsii tietoa tarjoamistanne tuotteista tai palveluista.

1. Kartoitamme sivustonne nykytilan

Tutkimme sivustonne rakenteen ja sisällöt sekä asiakkaidenne näkökulmasta, että hakukoneiden vaatimusten näkökulmasta. 

2. Näytämme, kuinka sivunne näkyvyys saadaan kasvuun

Tuotamme valmiin suunnitelman, joka tarjoaa teille selkeän polun hakukonenäkyvyytenne kasvattamiseen.

3. Kasvata verkkonäkyvyyttä hakukoneoptimoinnilla

Sinä päätät, mitä teet kartoituksella saamallasi raportilla. Voit toteuttaa optimoinnin itse tai me voimme auttaa.

Hakukonekartoitus sisältää kaiken tämän!

1. Oma yhteyshenkilö

Saat suoran kontaktin asiantuntijaan, joka toteuttaa kartoituksen. Onnistuneen kartoituksen edellytyksenä onkin toimiva yhteistyö, jossa saamme teiltä riittävät tiedot kartoituksen toteutukseen.

w

2. Hakusanatutkimus

Tutkimme liiketoimintanne kannalta tärkeät avainsanat. Laadimme tärkeimmistä asiakkaisiinne vetoavista avainsanoista hakusanatutkimuksen, josta käy ilmi, mitä sanoja sivuillanne kannattaa käyttää.

3. Sivuston sisältöanalyysi

Kun sopivat sanat on tunnistettu, teemme kartoituksen sivujenne nykytilasta ja muutosehdotukset, jotta asiakkaanne löytäisivät sivunne niillä hakusanoilla, joilla he etsivät tietoa tuotteistanne tai palveluistanne.

4. Sivuston tekninen analyysi

Jotta saisitte parhaan mahdollisen lopputuloksen, käymme läpi myös sellaiset tekniset asiat, jotka vaikuttavat sivujenne löydettävyyteen hakukoneissa. Testaamme muun muassa sivuston nopeuden, palvelimen nopeuden ja käymme läpi sivustonne rakenteen.

5. Raportti ja toimintasuositukset

Toteutettuamme kartoituksen, toimitamme sinulle sähköpostitse kattavan raportin sivustonne nykytilasta. Raportti sisältää tärkeimmät tiedot sivun tämänhetkisestä suorituskyvystä, sekä suositellut toimenpiteet, joilla sivuston näkyvyyttä saadaan parannettua.

6. Konsultaatio

Projektin päätteeksi käymme raportin kanssanne läpi ja kerromme, millaisiin asioihin yrityksenne sivuilla kannattaa panostaa jatkossa. Konsultaatiossa voit myös kysyä ohjeita optimoinnin omatoimiseen toteutukseen tai voimme sopia mahdollisesta toteutuksesta.

Yhteystiedot

myynti@populentia.com
0449717273

Toimiston osoite

Rautpohjankatu 10
40700 Jyväskylä 

Yritys

Suomen Mainoskampanja / Populentia Oy
2911267-1